StartSmart Poland

Entrepreneurship
support reinvented

Wykorzystanie potencjału
ośrodków innowacji dla rozwoju
firm technologicznych

17-19 Maja 2016

Program konferencji

Wtorek, 17 maja 2016
Lokalizacja: Hotel Golden Tulip. Warszawa, ul. Towarowa 2, Sala Tulip 2 (pierwsze piętro)
13:00-14:00 Rejestracja gości
Część pierwsza: Wykorzystanie potencjału Ośrodków Innowacji (OI) dla rozwoju firm technologicznych,
XVII Doroczna Konferencja SOOIP

Hotel Golden Tulip. Warszawa, ul. Towarowa 2, Sala Tulip 2 (pierwsze piętro)
14:00-14:15 Powitanie gości i otwarcie konferencji
Prowadzący: Marzena Mażewska, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Paweł Bochniarz Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej
14:15-17:00 Okrągły stół „Wykorzystanie potencjału Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Zarówno w prezentacji założeń Planu, jak i w kluczowych projektów wiele jest tematów bliskich polskiemu środowisku ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. W każdym elemencie Planu znaleźć można działania, w które mogą, a nawet powinny wpisywać się swoją aktywnością ośrodki innowacji i inne podmioty klasyfikowane jako instytucje otocznia biznesu. Spotkanie otwarte, z udziałem obserwatorów, prowadzący K. Gulda, wiceprezes SOOIPP. Uczestnicy okrągłego stołu: Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju , Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Grzegorz Wolszczak, Bank Światowy, prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, przedstawiciele Ośrodków Innowacji: prof. dr hab. Jacek Guliński, Fundacja Uniwersytetu A. Mickiewicza; Wojciech Przybylski Dyrektor Krakowskiego Parku Technologicznego, Damian Kuźmiński, Centrum Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej; dr Bartłomiej Grobelski, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Jacek Kotra, Technopark Gliwice; Paweł Lulewicz, Elbląski Park Technologiczny; Marek Winkowski, Wrocławski Park Technologiczny; dr hab. Dariusz Trzmielak, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego; Marzena Mażewska, Prezes SOOIPP; Paweł Bochniarz, Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej
17:00-18:00 Walne Zebranie Członków SOOIP
Hotel Golden Tulip. Warszawa pl. Sala Tulip 2 (pierwsze piętro)
Towarowa 2, 00-811 Warszawa
19:30-22:00 Kolacja koktajl w restauracji Hotelu Campanile
Towarowa 2, 00-811 Warszawa
Środa, 18 maja 2016
Lokalizacja Hotel Golden Tulip. Warszawa, ul. Towarowa 2, Sala Tulip 2 (pierwsze piętro)
9:30-9:45 Przywitanie gości i uczestników przez organizatorów, przedstawienie sprawozdania z obrad okrągłego stołu
SESJA PLENARNA
Lokalizacja Hotel Golden Tulip. Warszawa, ul. Towarowa 2, Sala Tulip 2 (pierwsze piętro)
9:45-11:15 Sesja plenarna: Nowe wyzwania i trendy we wspieraniu przedsiębiorczości technologicznej
Prowadzący: Aleksander Bąkowski, wiceprezes SOOIPP
Uczestnicy: Jerzy Toborowicz, Bank Światowy, Andrzej Grabowski, Hewlett Packard Enterprise Polska, Ewa Kocińska, Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego FUAM, Magdalena Sokół, Centrum Konsultingowo Usługowe Mobitech Marcin Sokół.
Oczekiwania firm technologicznych są różnorodne i zmieniają się bardzo szybko. Zmienia się także polityka państwa w zakresie ich wspierania. Rynek zapełnia się nowymi typami organizacji wspierających powstawanie i rozwój firm. Kreuje to presje na istniejące instytucje otoczenia biznesu. Jak w nowej rzeczywistości powinny odnaleźć się ośrodki?
11:15-11:45 Przerwa kawowa
11:45-12:30 Sesja plenarna – oferta dla firm technologicznych
Zmieniające się otoczenie Parków naukowych i technologicznych stawia przed nimi nowe oczekiwania. Czy Parki są gotowe na nowe wyzwania? Czy potrafią swoją ofertą zainteresować start-up’y i dojrzałe firmy? Prezentacje oferty usług dla innowacyjnych/technologicznych firm przez wybrane parki technologiczne przekonają nas jaka jest odpowiedź na powyższe pytania.
Kategoria: współpraca z nauką
Jagiellońskie Centrum Innowacji , Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Wrocławski Park Technologiczny
Kategoria: Środowisko start-upowe
Krakowski Park Technologiczny , Technopark Gliwice
Kategoria: Internacjonalizacja
Elbląski Park technologiczny , Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, „Aeropolis” Park Technologiczny
Kategoria: specjalizacja
Park Naukowo Technologiczny w Ełku, Jagiellońskie Centrum Innowacji, T-Park
12:30-13:00 Feedback z sali dla prezentacji ośrodków, w konkursie na najciekawszą prezentację wygrał Marek Winkowski z Wrocławskiego Parku technologicznego
13:00-14:00 Lunch
Sesje równoległe
14:00-15:30 Prowadzący: Wojciech Sacha, Bank Światowy, Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Rozwoju, Justyna Gorzoch, Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Rozwoju Prowadzący: Damian Kuźmiński Pakt Centrów Transferu Technologii, Bartłomiej Grobelski, Przewodniczący porozumienia Spółek Celowych
Pobierz prezentację “Miejsce i rola Ośrodków Innowacji w procesie przedsiębiorczego odkrywania (PPO)”

Wdrażanie i rozwój inteligentnych specjalizacji podlegać będzie stałemu monitorowaniu. W tym procesie nie bagatelną rolę mogą odegrać ośrodki innowacji angażując się w proces zbierania informacji o kierunkach ich rozwoju i ustalaniu wiodących kierunków w poszczególnych specjalizacjach.
„Modele organizacji komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej ma uczelniach z udziałem spółek celowych i centrów transferu technologii”

Dyskusja na temat dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania różnych modeli organizacji na uczelniach procesów komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej ukierunkowana na zidentyfikowanie dobrych praktyk oraz sformułowanie wniosków wobec przygotowywanych zmian w ustawach o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz Prawo o Szkolnictwie Wyższym.
15:30-16:00 Przerwa kawowa
16:00-17:30 Prowadzący: Elżbieta Książek, sekretarz zarządu SOOIPP Prowadzący: Andrzej Grabowski, przedstawiciel firmy Hewlett Packard Enterprise Polska
Okrągły stół: jakość działania ośrodków innowacji.
Prezentacja wniosków z przeprowadzonych przez SOOIPP audytów w ośrodkach innowacji. Dyskusja na temat postrzegania jakości w działaniu ośrodków innowacji przez różne grupy interesariuszy. Zebranie opinii co do kształtu standardów środowiskowych.
Sesja miała charakter moderowanej dyskusji, w której na równych prawach będą mogli wziąć udział wszyscy obecni. O wypowiedź zostali poproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, , Banku Światowego, członkowie zespołu eksperckiego SOOIPP ds. standardów, którzy prowadzili audyty spełniania standardów SOOIPP oraz przedstawiciele ośrodków innowacji, które się im poddały.
Prezentacja: Jakość działania ośrodków innowacji
Prezentacja: Audyty w ośrodkach innowacji
Innowacyjny biznes w ośrodkach innowacji – jak skutecznie zarobić na posiadanych zasobach i rozwinąć skrzydła.
  • POTENCJAŁ ZINTEGROWANYCH OŚRODKÓW – ANALIZA SWOT
  • WSPÓLNE MODELE BIZNESOWE - DLACZEGO WARTO OFEROWAĆ USŁUGI INNYCH?
  • MODELOWANIE INNOWACYJNOŚCI ZBIOROWEJ
  • AUTOMATYZACJA SPRZEDAŻY USŁUG
20:00-20:30 Uroczysta kolacja, gala wręczenia nagród VI edycji konkursu Inno-firma „Parkowe Orły”, wręczenie Certyfikatów SOOIPP, ogłoszenie wyników głosowania uczestników na najlepiej zaprezentowany ośrodek

restauracja Hotelu Golden Tulip. Warszawa, ul. Towarowa 2
Czwartek, 19 maja 2016
9:30-11:00 Rejestracja uczestników
Część II: StartSmart Conference
Hotel Golden Tulip. Warszawa, ul. Towarowa 2
10:00-10:15 MITEF Polska, otwarcie konferencji
Prowadzący: Paweł Bochniarz, Prezes Fundacji przedsiębiorczości Technologicznej
Wystąpienie prof. dr hab. Teresa Czerwińska, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
10:15-10:45 Lekcje z Drogi: Historie z poradnika dla przedsiębiorców
Bill Aulet, Dyrektor Zarządzający, Martin Trust Center dla MIT Entrepreneurship
10:45-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:00 10 Przełomowych Technologii 2017 roku
Antoinette Matthews, Dyrektor, Rozwój Międzynarodowego Biznesu, MIT Technology Review; Dyrektor Wykonawczy, MIT Enterprise Forum Global
12:00-13:00 Wystąpienia pionierów i innowatorów (Kamila Staryga, AJ Perez)
13:00-14:00 Lunch
Trzy płaszczyzny innowacji: dziś, jutro i pojutrze
(Sesje równoległe)
14:00-15:30
Energetyka – rewolucja na naszych oczach?
Paweł Zabierowski – Politechnika Warszawska
Filip Granek – XT.PL
Adam Olszewski – Energa
Dawid Cycoń – ML system
(moderator) Włodzimierz Hrymniak – MIT Enterprise Forum Poland
Przemysł jutra – druk 3D
AJ Perez (NVBOTS/MIT)
Jak myśleć jak projektant 3D: praktyczny przewodnik nowych technik produkcji
Alfonso Perez, CEO, NVBOTS
Rewolucja na horyzoncie - blockchain

Panel dyskusyjny ekspertów
Piotr Helbich – PKO Bank Polski
Maciej Łuczak – Billon Company
Paweł Kuskowski – Coinfirm Block Lab
Stefan Dziembowski – Uniwersytet Warszawski
Tomasz Kolinko – Bitcoin early adopter, seryjny przedsiębiorca
(moderator) Paweł Widawski – Związek Banków Polskich
15:30-16:00 Przerwa kawowa
16:00-17:00 Ceremonia rozdania nagród. Ogłoszenie finalistów programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland
18:00 Coctail

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ