StartSmart Poland

Entrepreneurship
support reinvented

Wykorzystanie potencjału
ośrodków innowacji dla rozwoju
firm technologicznych

17-19 Maja 2016

Prelegenci

Bill Aulet

Bill Aulet jest dyrektorem zarządzającym Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship w MIT, a także starszym wykładowcą w MIT Sloan School of Management. Centrum odpowiedzialne jest za przedsiębiorczość we wszystkich pięciu uczelniach MIT poczynając od edukacji, ale także rozszerzając działalność na kluby studenckie, konferencje, kursy, wydarzenia branżowe, nagrody, maratony programistyczne, wyjazdy studenckie, a ostatnio programy akceleracyjne. Oprócz wykonywania swoich obowiązków związanych z prowadzeniem centrum, Bill wykłada na przynajmniej trzech różnych kursach rocznie (kursy wprowadzające do zaawansowanej przedsiębiorczości). Jego praca została wielokrotnie nagrodzona. W kwietniu 2013 roku, Bill został laureatem Nagrody F. Monossona za Mentoring Przedsiębiorczości w MIT.

Antoinette Matthews, Dyrektor ds. Międzynarodowego Rozwoju Biznesu, MIT Technology Review; Dyrektor wykonawczy, MIT Enterprise Forum Global

Jako dyrektor wykonawczy MIT Enterprise Forum, Antoinette Matthews identyfikuje, rekrutuje i zarządza licencjonowaniem partnerów dla MITEF na całym świecie. Antoinette jest również dyrektorem ds. Międzynarodowego Rozwoju Biznesu w MIT Technology Review, globalnej, niezależnej firmy medialnej, której właścicielem jest MIT. W 2009 roku, Centrum Przedsiębiorczości MIT przyznało jej Nagrodę Adolfa F. Monossona za Mentoring Przedsiębiorczości.

Alfonso Perez, Współzałożyciel i Dyrektor Generalny, New Valence Robotics (NVBOTS)

AJ (Alfonso) Perez jest współzałożycielem i dyrektorem generalnym w New Valence Robotics (NVBOTS), bostońskiej firmie zajmującej się robotyką, która opracowała pierwszy na świecie w pełni zautomatyzowany pakiet zarządzania drukowaniem 3D podłączony do chmury. Współtworzył pierwszy kurs drukowania 3D na wydziale Mechanicznym MIT. We współpracy z Citizen Schools, AJ utworzył doświadczalny kurs projektowania 3D i drukowania 3D oparty na pracy zespołowej. Był asystentem w MIT Gordon Engineering Leadership oraz asystentem zajmującym się projektowaniem technicznym dla programu MITES. W czasie ostatniego roku w MIT, AJ opatentował nowatorskie urządzenie wykorzystywane przy operacjach ginekologicznych, a także zautomatyzowaną drukarkę sieciową 3D. Przed NVBOTS, AJ pracował jako konsultant strategiczny w Bostonie i Londynie.

Aleksander Bąkowski, dr inż.

Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Od 2000-2013 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), jako konsultant i koordynator podprogramów 7 Programu Ramowego: „Regiony wiedzy” i „Badania na rzecz MŚP”. W latach 2009-2015 kierownik zespołu ekspertów europejskich projektów pomocy technicznej: wspomagającego integrację Ukrainy z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz wspomagającego utworzenie centrum inkubacji i komercjalizacji biotechnologii (BIOCentrum) w Zagrzebiu. W latach 2003-2006 współpracował z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie opracowania i oceny Regionalnych Strategii Innowacji.
Ekspert w zakresie programów Unii Europejskiej, zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi, realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki; koordynator projektów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współautor raportów nt. stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIIP) w Polsce opracowywanych przez SOOIPP.

Marzena Mażewska

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentami wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 i 2012 - 14 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP, od 2013 członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Dr hab. Dariusz Trzmielak

Dr Dariusz Trzmielak dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Fundacji Centrum Innowacji - Akceleratora Technologii Fundacji UŁ, członek zarządu i skarbnik Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013. W latach 2004-2007 dyrektor Centrum Innowacji Amerykańsko-Polski Program Offsetowy Uniwersytet Teksański-Uniwersytet Łódzki, wiceprezes i członek zarządu Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (2007-2008). Autor i współautor kilku książek z dziedziny komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, m.in.: Metodologia doradztwa w zakresie komercjalizacji i transferu technologii (PARP, Łódź-Austin, 2011), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010). Redaktor i współredaktor naukowy monografii polskich i amerykańskich m.in.: Value - Added Partnering and Innovation In a Changing World. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009. Ekspert w projektach PARP i NCBiR z zakresu innowacji i nowych technologii. Dr Dariusz Trzmielak specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii.

Elżbieta Książek

Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konsultant i trener w zakresie instrumentów wsparcia dla innowacji, zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi oraz komercjalizacji wiedzy. W latach 2004-2008 - kierownik Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu. Zajmowała się m.in. wsparciem metodologicznym regionalnych strategii innowacji, identyfikacją i rozpowszechnianiem dobrych praktyk oraz rozwojem narzędzi wspierających procesy tworzenia polityki innowacyjnej. W latach 1997-2004 zaangażowana była w operacyjną działalność Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym tworzyła i kierowała pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE, była członkiem zespołu zarządzającego procesem tworzenia regionalnej strategii innowacji „RIS Innowacyjna Wielkopolska”, działalności ośrodka transferu innowacji (IRC) oraz projektów dla wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Wielokrotnie pracowała jako niezależny ekspert dla Komisji Europejskiej.Z wykształcenia politolog i dziennikarz, nauczyciel języka angielskiego oraz technik technologii żywności.

Grobelski

Andrzej Grabowski

Grzegorz Wolszczak

Has been working in the World Bank for more than three years. He concentrates on the innovation support at the national and regional level, and monitoring and evaluation of innovation programs. His main fields of interest are enhancement of the dialogue quality between entrepreneurs, the public sector and R&D institutions as well as result-oriented public intervention, where monitoring and evaluation play a key role. He was also involved in projects related to Sub-National Doing Business, regional development, construction permits and financial management of local government units. He is also keen on various sport arts, from rock climbing and mountaineering, to volleyball, swimming, cycling and running.

Jerzy Taborowicz

​Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doktorant i stypendysta Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pisze pracę nt. zastosowania Ekonomii Behawioralnej w Polityce Społecznej pod kierunkiem naukowym prof. Kołodko. Były analityk Instytutu Badań Strukturalnych, młodszy konsultant Banku Światowego w latach 2012-2013, od 2014 r. konsultant Banku Światowego specjalizujący się w innowacjach, współautor Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania "made in Poland". Uczestnik szkolenia Banku Światowego dot. Impact Evaluation w Stambule w maju 2015 r. Założyciel i wiceprezes stowarzyszenia Młodzi Reformują Polskę.

Laureat wielu stypendiów oraz konkursów, m.in.: pierwszej edycji konkursu Polska Cyfrowa 2020+ (Krajowej Izby Gospodarczej oraz Orange), stypendium fundacji im. Lesława A. Pagi; wielokrotny prelegent kongresów i konferencji, m.in.: Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, Europejskiego Forum Nowych Idei, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konrad Nierubiec

Wojciech Sacha

Konsultant Banku Światowego koncentrujcy się na wspieraniu innowacyjności, w szczególnosći na usprawnianiu dialogu sektor publiczny – przedsiębiorcy – nauka. Wcześniej pracował w Brukseli reprezentując firmy sektora IT przy programowaniu funduszy Horyzont 2020 oraz jako specjalista w Ministerstwie Gospodarki. Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu oraz College of Europe w Brugii, prawnik specjalizujący się w prawie własności intelektualnej i europejskim prawie konkurencji.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ