StartSmart Poland

Entrepreneurship
support reinvented

Wykorzystanie potencjału
ośrodków innowacji dla rozwoju
firm technologicznych

17-19 Maja 2016

Organizatorzy

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku wspomaga powstawania i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce.

Cele Stowarzyszenia to między innymi:

Członkami stowarzyszenia są przedstawiciele środowisk IOB, administracji publicznej, uczelni i przedsiębiorcy, wśród członków wspierających są przede wszystkim ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, uczelnie i przedsiębiorstwa. Grono członków indywidualnych i wspierających to ponad 200 osób fizycznych instytucji z całego kraju. Ponadto SOOIPP posiada kilkudziesięciu partnerów formalnych i nie formalnych zarówno polskich jak i zagranicznych.

SOOIPP dysponuje silnym zapleczem eksperckim, która realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu:

Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby oraz organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność, transfer technologii i rozwój regionalny. Jest silnie zaangażowane we wdrażanie standardów działania ośrodków innowacji, udzielając wsparcia ośrodkom w ich rozwoju. Utrzymuje stałe kontakty robocze z ponad 600 ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, w tym ze zdecydowaną większością parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów innowacji, funduszy pożyczkowych oraz ośrodków szkoleniowo-doradczych.

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej powstała w maju 2015 roku. Głównym - choć nie jedynym jej projektem - jest program akceleracyjny MIT Enterprise Forum Poland (MITEF Poland). Realizacja tego programu możliwa jest dzięki licencji udzielonej Fundacji przez MIT Technology Review w listopadzie 2015 roku. Uruchomiona w styczniu 2016 pierwsza edycja programu akceleracji jest w trakcie realizacji. W tej chwili działania koncentrują się na realizacji pierwszego etapu akceleracji, na który składają się warsztaty dla zespołów, wytypowanych do udziału w programie, a także konsultacje z mentorami, trenerami i ekspertami, służącymi fachową pomocą startup'om. Kolejnym etapem programu akceleracji będzie podróż pięciu zwycięskich drużyn do MIT w Stanach Zjednoczonych.

Największym wydarzeniem, organizowanym przez Fundację w ramach projektu MIT EF Poland, w tym roku jest konferencja StartSmart, która odbędzie się 19 maja w Warszawie i będzie częścią wspólnego Wydarzenia organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości (SOOIPP) skierowanego do szeroko rozumianego środowiska innowatorów

Oprócz działań stricte powiązanych z programem MIT Enterprise Forum Poland, Fundacja postawiła sobie również za zadanie organizację regularnych spotkań przedstawicieli ze świata biznesu i nauki, a także utworzenie sieci aniołów biznesu.

Działania te mają na celu szerzenie idei przedsiębiorczości wśród Polaków. Jednym z obszarów aktywności Fundacji są prowadzone obecnie we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju badania, koncentrujące się na warunkach i barierach komercjalizacji w Polsce z perspektywy przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ